ΌΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  | Ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ESTIATORIA.GR PREMIUM AWARDS 2017-2018-2019 *ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ 10 - 9  - 2018

 

 

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΤΗΝ ΘΕΤΟΥΝ ΩΣ ΕΝΗΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (FOOTER TERMS).

 

 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  & ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

 

Τα εστιατόρια και οι λοιπές επιχ/σεις εστίασης έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία βράβευσης μετά τη δημοσίευση που θα κάνει το Estiatoria.gr από τη στήλη των νέων του για την εκκίνηση των διαδικασιών βράβευσης. Ο αιτών είναι υποχρεωμένος να αποδεχτεί τους όρους  ώστε να συμμετάσχει στη διαδικασία. Με τον ίδιο τρόπο θα ανακοινωθεί και η έναρξη ψηφοφορίας του κοινού. Οι υποψηφιότητες δεν θα είναι υποχρεωτικά ορατές στο κοινό. Το κοινό θα μπορεί να προτείνει – ψηφίζει όποια επιχ/ση επιθυμεί ανά την Ελλάδα για το βραβείο ποιότητας και γεύσης Εstiatoria.gr Premium Αwards από ειδική ενότητα. Σε περίπτωση που κάποια επιχ/ση εστίασης προταθεί-ψηφιστεί από τον κόσμο και εγκριθεί από την επιτροπή του Estiatoria.gr τότε η ψηφισθείσα επιχ/ση θα ενημερωθεί για τους όρους & προυποθέσεις όπως περιγράφονται παρακάτω στα στάδια Α) και Β). Σε κάθε νομό το Estiatoria.gr δύναται να βραβεύει επιχειρήσεις χωρίς αριθμητικό όριο ενώ στην ίδια κατηγορία κουζίνας επίσης χωρίς αριθμητικό όριο. Ο συμμετέχων στην διαδικασία της βράβευσης ως υποψήφιος ή και τελικά βραβευθείς αποδέχεται ότι δεν έχει καμία απαίτηση έναντι της εταιρίας και των διοργανωτών του θεσμού.  Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και  η προώθηση των γενικών όρων & προϋποθέσεων σε τρίτους.  Ο θεσμός Estiatoria.gr Premium Awards ανήκει στην πνευματική ιδιοκτησία του Estiatoria.gr και προστατεύεται από την εταιρία που εκπροσωπείται νομικά. Αποτελεί διαγωνισμό βράβευσης που απευθύνεται σε όλη την Ελλάδα και δεν έχει κρατική υπόσταση ή αναφορά. Είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία που διέπεται από προωθητικό χαρακτήρα. Η τοποθεσία που θα λάβει χώρα η απονομή θα δημοσιευτεί έναν μήνα πριν την απονομή. Η απονομή των βραβευθέντων θα λάβει χώρα πριν το τέλος του Μαρτίου 2019. Η απονομή δεν θα τελεστεί απαραίτητα στους ίδιους χώρους όπως τις περασμένες 2 χρονιές.

 

 

 

Α’  ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΌΡΟΙ &  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Στο πρώτο στάδιο η επιχείρηση συμπληρώνει φόρμα συμμετοχής με τα απαραίτητα στοιχεία και αποδέχεται γενικούς όρους όπως :

Το Estiatoria.gr θέτει ως  προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία της ψηφοφορίας την κάλυψη ετήσιου πακέτου συνεργασίας που θα αφορά στην προβολή της σαν "Υποψήφια" επιχ/ση εστίασης στο Estiatoria.gr. Με την ηλεκτρονική αποδοχή των όρων  ο αιτών εισέρχεται στη φάση του υποψηφίου αφού έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις συνεργασίας του ανάλογου πακέτου προβολής. Ο υποψήφιος θα ενημερωθεί αφού συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής για το κόστος της συγκεκριμένης προώθησης.  Στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής αφού συμπληρωθεί και αποσταλεί στη διαχείριση εμφανίζεται κάτω από τα στοιχεία του αιτούντα ο όρος "accepted" ενώ o αιτών παραλαμβάνει στο mail του το μύνημα «Θα ενημερωθείτε σύντομα για την πορεία της αίτησής υποψηφιότητάς σας. Μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης 10 μέρες».  Η αποδοχή των όρων δεν δεσμεύει με κανέναν τρόπο τον αιτούντα στην περίπτωση που δεν επιθυμεί να είναι υποψήφιος  εκ των υστέρων.

 

 

Β’  ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ -  ΌΡΟΙ &  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Αν ο υποψήφιος συμμετέχων στην ψηφοφορία ψηφιστεί για το βραβείο ποιότητας και εγκριθεί από την επιτροπή τότε θα παραλάβει την ανάλογη ειδοποίηση επιτυχίας από το Estiatoria.gr « Έχετε ψηφιστεί για την απόκτηση του βραβείου ποιότητας και γεύσης Estiatoria.gr Premium Awards». Κατόπιν θα ενημερωθεί για νέους όρους & προϋποθέσεις που είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει και  θα αφορούν πλέον  στην τελική διαδικασία βράβευσης. Στη συγκεκριμένη φάση της διαδικασίας οι νέοι όροι & προϋποθέσεις σχετίζονται και με έξοδα για την ψηφισθείσα επιχείρηση, όπως ειδικό πρόγραμμα καμπάνιας μάρκετινγκ και παράβολο για τη βράβευση. Σε περίπτωση που η ψηφισθείσα επιχείρηση δεν αποδεχτεί τους δεύτερους όρους & προϋποθέσεις δεν δύναται να προχωρήσει στο τελικό στάδιο, δηλαδή στη βράβευσής της.

 

 

 

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

 

Η μη συμμόρφωση των συμμετεχόντων με οποιονδήποτε από τους καθορισμένους όρους, είτε στο Α’ στάδιο της διαδικασίας, είτε στο  Β΄ στάδιο συνεπάγεται τον αποκλεισμό συμμετοχής τους σε οποιαδήποτε φάση της διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Επίσης η Διοργανώτρια Εταιρεία  έχει δικαίωμα άνευ άλλου τινός να αποκλείσει τελείως από  τον Διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει την βράβευση κάποιου εκ των συμμετεχόντων αν κρίνει ότι η συμπεριφορά αυτού στο Διαγωνισμό είναι παράνομη, καταχρηστική ή αντισυμβατική.

 

 

 

 

 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ- ΕΠΙΤΡΟΠΗ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Τα κριτήρια συμμετοχής είναι η ποιότητα των υπηρεσιών συνολικά και η γεύση. Στοιχεία όπως η καθαριότητα, η ευγένεια, το σωστό σέρβις καθιστούν κριτήρια. Μετά τη δημοσίευση της εκκίνησης της ψηφοφορίας και το πέρας αυτής δηλαδή τη λήξη της, το Estiatoria.gr συλλέγει τις ψήφους και εν συνεχεία αξιολογεί με την επιτροπή του τους υποψηφίους για βράβευση. Το Estiatoria.gr  διατηρεί το δικαίωμα να μην ανακοινώσει προς τα έξω τη λίστα των υποψηφίων για τη βράβευση προς αποφυγή αναπαραγωγής από άλλα μέσα και πιθανής πρόκλησης  σύγχυσης. Ωστόσο όμως μπορεί να το κάνει μεμονωμένα, δηλαδή να δημοσιεύσει μια ή περισσότερες υποψηφιότητες στο διαδίκτυο. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει τα ονόματα της επιτροπής, η οποία είναι μυστική. Τέλος διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας με λεπτομέρεια, καθώς κάτι τέτοιο ενέχει την σύγκριση των υποψηφίων επιχ/σεων προς τα έξω κάτι που μπορεί να βλάψει την εικόνα του υποψηφίου, ο οποίος δεν είχε αρκετούς ψήφους. Το Estiatoria.gr  έχει το δικαίωμα σαν επιτροπή να προκρίνει - βραβεύσει σε μία χρονιά επιχειρήσεις εστίασης ή εστιατόρια ακόμα και αν αυτές δεν είναι συνεργάτες του μέσου Estiatoria.gr  σε σχετικό πρόγραμμα ή δεν έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία ψηφοφορίας όπως περιγράφονται στα στάδια διαδικασίας  Α) και Β). Το Estiatoria.gr έχοντας στη συνείδηση του το πλήθος αυτών των παραγόντων θα τηρήσει την αρχή της αξιοπιστίας. Το Estiatoria.gr θα ανακοινώσει τους νικητές την ημερομηνία της απονομής, η οποία θα είναι ανοιχτή μόνο στους επιτυχόντες, οι οποίοι θα έχουν ενημερωθεί πρωτύτερα.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ – ΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ

 

Το Estiatoria.gr μπορεί να αλλάξει την ορισθείσα ημερομηνία βράβευσης χωρίς προειδοποίηση για κάθε λόγο. Δεν ευθύνεται επίσης για την μη τέλεση της βράβευσης επικαλούμενο λόγους  που θα μπορούσαν να αποκλείσουν αυτή, όπως καιρικές συνθήκες, λόγους υγείας των διοργανωτών και ιδιοκτητών του Estiatoria.gr. Σε κάθε περίπτωση το Estiatoria.gr μπορεί να αρκεστεί στην απλή δημοσίευση των βραβευθέντων χωρίς να τελέσει ημέρα απονομής σε κάποιο χώρο  και στην απόδοση των διπλωμάτων και λοιπών σημάτων προς τους επιτυχόντες. Τέλος το Estiatoria.gr δεν ευθύνεται στην περίπτωση που δεν ανακοινωθεί το όνομα κάποιου εστιατορίου ή επιχ/σης εστίασης κατά την διαδικασία της απονομής από πιθανή παράληψη.

 

ΕΥΘΥΝΗ  ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και την βράβευση, κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων πέραν αυτών που αναφέρονται στους παρόντες όρους. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια Εταιρεία για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν σχετικά με το Διαγωνισμό. Επίσης η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε τυχερό ή τρίτο, για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στους διαγωνιζόμενους σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη βράβευση ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία αναφορικά με τον Διαγωνισμό.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε μονομερώς να διακόψει ή να ματαιώσει τον Διαγωνισμό καθώς και να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους όρους του αρκεί πριν από την επέλευση κάποιου από τα ως άνω γεγονότα να έχει ενημερώσει τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση.

 

 

ΣΗΜΑΤΑ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ – ΤΙΤΛΟΙ

 

Το Estiatoria.gr δίνει το δικαίωμα και την έγκριση στα βραβευθέντα εστιατόρια για  τη χρήση των διπλωμάτων - σημάτων τα οποία θα παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά ή σε εκτυπώσιμη μορφή αυτοκόλλητου.  Απαγορεύεται ρητώς η ανατύπωση των σημάτων από τους παραλήπτες όπως και η απόδοση αυτών σε τρίτους ή άλλες επιχειρήσεις. Το ίδιο συμβαίνει με τα διπλώματα ή τις τιμητικές πλακέτες. Το Estiatoria.gr διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει άλλα εμπορικά σήματα άλλων επιχειρήσεων όπως σπόνσορες  στα διπλώματα, στις πλακέτες και στα σήματα που αποδίδει χωρίς προειδοποίηση.  Παραποίηση ή χρήση που μειώνει την ουσία των σημάτων όπως και οι παραπάνω ενέργειες δίδουν το δικαίωμα της αποζημίωσης στο Estiatoria.gr. Οι βραβευμένες επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να φέρουν τα σήματα στα μέσα επικοινωνίας τους (ιστοσελίδες – social media) επί αορίστου χρόνου. Δεν έχουν όμως το δικαίωμα να ανασκευάσουν τα σήματα ή αυθαίρετα να αλλάξουν σε αυτά την χρονολογία. Το ίδιο ισχύσει στα διπλώματα, στα αυτοκόλλητα  ή στις τιμητικές πλακέτες. Και σε αυτή την περίπτωση το Estiatoria.gr επιφυλάσσεται παν ενδεχόμενου.

 

*Απαγορεύεται το κατέβασμα και η χρήση σημάτων όπως και Υποψηφιότητας από επιχ/σεις που έκαναν αίτηση και δεν έλαβαν απάντηση έγκρισης της αίτησης. Οι Υποψηφιότητες θα δίδονται από την διεύθυνση με σήματα ειδικά με ξεχωριστό αριθμό που θα είναι ορατός και μοναδικός authentication number.

 

*Απαγορεύεται για τους δικαιούχους η ανάρτηση του σήματος Υποψηφιότητας ή του τελικού σήματος Gold Award σαν "εικονίδιο profile" στα social media επίσης σαν logo σε προσωπικό λογαριασμό κάθε μέσου όπως π.χ (avatar, φωτογραφία προφίλ, μικρογραφία σε email ή όπου αλλού προκαλεί σύγχυση με την ταυτότητα του προσώπου). Επιτρέπεται η ανάρτησή των σημάτων στις προσωπικές δημοσιεύσεις στις ιστοσελίδες ή στα social media.

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΩΝ

 

Οι επιχειρήσεις εστίασης – εστιατόρια που θα βραβευτούν και θα παραλάβουν τους τίτλους αποδέχονται ότι το Estiatoria.gr θα δημοσιεύσει τα ονόματά τους στο διαδίκτυο ή σε άλλα έντυπα μέσα. Αυτομάτως αποδέχονται ότι κάθε αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή της λίστας ή ακόμα η μεμονωμένη δημοσίευση του εστιατορίου τους από τρίτο μέσο που πιθανόν να συνδέεται με χαρακτηρισμούς μειωτικού ή εγκωμιαστικού χαρακτήρα δεν  καθιστά υπεύθυνο το Estiatoria.gr. Επίσης η παράληψη από το Estiatoria.gr να αναφέρει στην λίστα το όνομα του βραβευθέντος πάλι δεν το καθιστά υπεύθυνο.

 

Arrow white large

ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ ESTIATORIA.GR GDPR 25-5-2018

 

 

Με την εγγραφή σας στο newsletter, στις κριτικές ή την συμπλήρωση της φόρμας online κράτησης στο Estiatoria.gr αποδέχεστε ότι μας παραχωρήσατε εν γνώσει τα στοιχεία σας: mail, όνομα, τηλέφωνο.

 

Όπως πάντα σαν Estiatoria.gr, θα χρησιμοποιήσουμε το email σας μόνο για να σας στέλνουμε χρήσιμο περιεχόμενο (αν το έχετε επιλέξει), σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Estiatoria.gr και δεν θα σας στέλνουμε ενοχλητικά e-mails.

 

Οι online πλατφόρμες που χρησιμοποιούμε είναι προσαρμοσμένες στον νέο ευρωπαϊκό νόμο GTPR

 

Σε κάθε ηλεκτρονική πλατφόρμα που χρησιμοποιεί το Estiatoria.gr ο χρήστης μπορεί εύκολα με link να ενημερωθεί για τους όρους του Estiatoria.gr οι οποίοι είναι προσαρμοσμένοι με το GDPR πριν ακριβώς από την αποστολή της φόρμας συμπλήρωσης στοιχέιων.

 

 

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από το Estiatoria.gr

 

Cookies

 

Για να μπορούν να προσφέρουν προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης, τα λεγόμενα cookies. Τα cookies χωρίζονται σε μόνιμα και session: τα μόνιμα cookies παραμένουν στο σκληρό σας δίσκο και αφού τελειώσετε την επίσκεψή σας, μνημονεύοντας μια μεγάλη γκάμα στοιχείων τα οποία χρησιμοποιούνται για την επόμενη επίσκεψη. Τα session cookies χρησιμοποιούνται μόνο για να αναγνωρίσουν ότι μπαίνετε στο site, ώστε να μη χρειάζεται να σας ζητείτε password κάθε φορά. Αυτά σβήνονται αμέσως αφού φύγετε από το site. Το Estiatoria.gr χρησιμοποιεί session cookies: για να μη σας ζητάμε συνεχώς password όταν επισκέπτεστε τις διάφορες σελίδες μας, θα πρέπει να σας αναγνωρίζουμε όταν εισέρχεστε στο ηλεκτρονικό μας περιβάλλον. Επίσης βάσει της νομοθεσίας του Google είναι ενσωματωμένη η μπάρα στο κάτω μέρος του site Estiatoria.gr η οποία δίνει την επιλογή στον επισκέπτη να αποδεχτεί ή όχι τους κανονισμούς cookies δείτε εδώ https://www.aboutcookies.org

 

 

 

Newsletter Emails - Ιστοσελίδα:

 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θα εγγραφεί στα marketing emails του Estiatoria.gr, για την αποστολή των οποίων η εταιρία χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Ymlp.com. Η εγγραφή του χρήστη μπορεί να γίνει από την σελίδα του Estiatoria.gr

 

Κατά την εγγραφή του χρήστη στην λίστα συνδρομητών, η εταιρία μας συλλέγει το ονοματεπώνυμο και το email που παρέχεται από τον χρήστη και το οποίο αποθηκεύεται στο YMLP.COM  (και σε καμία άλλη εφαρμογή), με σκοπό την αποστολή ενημερωτικών emails σχετικά με νέα του Estiatoria.gr. Το email του χρήστη διατηρείται μέσα στην πλατφόρμα του YMLP.COM  έως ότου ο ίδιος επιλέξει να απεγγραφεί από τα newsletter emails. Η απεγγραφή μπορεί να γίνει μέσα από οποιοδήποτε email έχει λάβει ο χρήστης και αφού πατήσει το link "Διαγραφή από τη λίστα"/ Unsubscribe ή με την αποστολή ενός μηνύματος στο info@estiatoria.gr, με αίτημα τη διαγραφή από τη λίστα συνδρομητών.

 

 

 

Online booking form  Πλατφόρμα κράτησης

 

Αφού ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία του, αυτά αποθηκεύονται στο Jotform.com (και σε καμία άλλη εφαρμογή). Για να διεκπεραιώσει το Estiatoria.gr τα αίτημα της κράτησης επικοινωνεί με το εστιατόριο τηλεφωνικά και παρέχει στη διεύθυνση του εστιατορίου την ημέρα της κράτησης και την ώρα. Σαν όνομα παρέχει στο εστιατόριο κωδικό νούμερο. Δεν προωθεί στο εστιατόριο ούτε το όνομα, ούτε το τηλέφωνο ούτε το email του χρήστη.

 

 

 

Κριτικές στο Estiatoria.gr

 

Σε αυτή την πλατφόρμα ο χρήστης εν γνώσει του συμπληρώνει το email του και το όνομά του μόνο. Τα 2 στοιχεία αυτά βρίσκονται μόνο σε online περιβάλλον της διαχείρισης του estiatoria.gr και αποθηκεύονται στους servers. Δεν αποθηκεύονται σε σκληρούς δίσκους της εταιρίας δηλαδή υπολογιστές  που εκπροσωπεί το estiatoria.gr και σε αυτά έχει πρόσβαση μόνο ένα άτομο της εταιρίας. Ζητήστε μας ενημέρωση σχετικά με ποιο άτομο διαχειρίζεται αυτές τις πληροφορίες εδώ info@estiatoria.gr και επεξεργαστείτε τον λογαριασμό μέλους σας εδώ https://www.estiatoria.gr/signin.asp

 

 

 

Φόρμα επικοινωνίας Estiatoria.gr

 

Σε αυτή την πλατφόρμα ο χρήστης εν γνώσει του συμπληρώνει το email του και το όνομά του μόνο. Τα 2 στοιχεία αυτά βρίσκονται μόνο σε online περιβάλλον της διαχείρισης του estiatoria.gr και αποθηκεύονται στους servers. Δεν αποθηκεύονται σε σκληρούς δίσκους της εταιρίας δηλαδή υπολογιστές  που εκπροσωπεί το estiatoria.gr και σε αυτά έχει πρόσβαση μόνο ένα άτομο της εταιρίας. Ζητήστε μας ενημέρωση σχετικά με ποιο άτομο διαχειρίζεται αυτές τις πληροφορίες εδώ info@estiatoria.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάρκεια συντήρησης δεδομένων και δικαιώματα χρηστών

 

Το Estiatoria.gr ουσιαστικά δεν αποθηκεύει σε σκληρούς δίσκους τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτά βρίσκονται σε online περιβάλλον που προστατεύεται είτε από τις εξωτερικές πλατφόρμες που συνεργάζεται το Estiatoria.gr που αναφέρονται στους όρους ή σε servers οι οποίοι κάθε 3 μήνες διαγράφουν αυτόματα τα δεδομένα.

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα επικοινωνήστε στο info@estiatoria.gr ή εδώ https://www.estiatoria.gr/contact.asp

 

 

Το Estiatoria.gr έχει πράσινη ένδειξη ασφαλούς λειτουργίας στους browsers.

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

O δικτυακός τόπος www.estiatoria.gr  προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του estiatoria.gr  μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως:

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

 

To estiatoria.gr  παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου μια  συλλογή υπηρεσιών, σελίδων, επιλογών ή/και πηγών συμπεριλαμβανομένων διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας,  ηλεκτρονικούς χώρους μαζικής πρόσβασης και επικοινωνίας των χρηστών, υπηρεσίες/σελίδες προσωπικού χαρακτήρα και περιεχομένου.  Ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του estiatoria.gr  κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται "όπως είναι" και το estiatoria.gr  αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής  με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών.

 

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του estiatoria.gr  και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών Ιnternet, χρέωση χρόνου παραμονής στο Ιnternet). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Estiatoria.gr. Είναι επίσης υπεύθυνος στην εισαγωγή  συμπλήρωμα στοιχείων σε φόρμες του Estiatoria.gr όπως emails, τηλέφωνα και ονοματεπώνυμο. Το Estiatoria.gr δεν ευθύνεται για την διαρροή των στοιχείων από κακόβουλα λογισμικά που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Το Estiatoria.gr καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη διασφάλιση των δεδομένων. Το Estiatoria.gr δεν θα ζητήσει σε καμία περίπτωση στοιχεία λογαριασμών ή εντολές πληρωμής προς τους χρήστες του καθώς δεν έχει e-shop και δεν πραγματοποιεί αγοραπωλησίες ή άλλου είδους υπηρεσίες που αφορούν την καταβολή χρημάτων.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ

 

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του Estiatoria.gr  συμφωνεί να:

 

α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το Estiatoria.gr  στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και

 

β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

 

Το Estiatoria.gr  παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το Estiatoria.gr , θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το Estiatoria.gr  για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Το Estiatoria.gr  δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή.

 

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΩΝ

 

Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που το Estiatoria.gr  παρέχει στους χρήστες/μέλη του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης/μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του Estiatoria.gr  . Ο Estiatoria.gr  δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες/μέλη του στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Estiatoria.gr  μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το Estiatoria.gr  , για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες/μέλη στις υπηρεσίες του Estiatoria.gr  . Σε περίπτωση πoυ το Estiatoria.gr  λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

 

Οι χρήστες/μέλη συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Estiatoria.gr  για:

 

Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.    Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του Estiatoria.gr  .  Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών). Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.  Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.  Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του Estiatoria.gr  , ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.  Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του Estiatoria.gr  .    Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών) Ο χρήστης/μέλος του Estiatoria.gr  κατανοεί και αποδέχεται ότι το Estiatoria.gr  δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι το Estiatoria.gr  και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του Estiatoria.gr  . Επίσης, το Estiatoria.gr  και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Υπό αυτή την έννοια, ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που δημιουργεί το Estiatoria.gr  ή κατατίθεται για ανάρτηση σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διατίθενται στο Estiatoria.gr  , των message boards, των Clubs, των σελίδων χρηστών και όλων των άλλων υπηρεσιών του Estiatoria.gr  . Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (Ιnternet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης/μέλος δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

 

 

 

ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙTΡΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Το Estiatoria.gr  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το Estiatoria.gr  διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το Estiatoria.gr  δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Estiatoria.gr  στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του Estiatoria.gr  παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το Estiatoria.gr  αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

 

Το Estiatoria.gr  δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το Estiatoria.gr  δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το Estiatoria.gr  δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση το Estiatoria.gr  

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

 

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Estiatoria.gr  αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη του Estiatoria.gr  και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το Estiatoria.gr  αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του Estiatoria.gr  , χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

 

'ΔΕΣΜΟΙ' (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES)

 

Το Estiatoria.gr  δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το Estiatoria.gr  σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

 

 

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ  ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΙΑ  (CHAT)

 

Το Estiatoria.gr  διατηρεί χώρους παροχής υπηρεσιών συνομιλιών σε πραγματικό χρόνο στο Internet σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει. Οι επισκέπτες/χρήστες των σχετικών υπηρεσιών οφείλουν να τηρούν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. Το Estiatoria.gr  σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Οι επισκέπτες/χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις τους. Το Estiatoria.gr  διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει ή να αποβάλλει κάποιο επισκέπτη/χρήστη των σχετικών υπηρεσιών σε περίπτωση που λάβει γνώση για την παράβαση των ανωτέρων όρων.

 

Το Estiatoria.gr  παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες τη δυνατότητα να αναπτύξουν τα δικά τους σχόλια , παρέχοντας τους παράλληλα τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη συζήτηση κριτικών  που έχουν δημιουργήσει άλλοι χρήστες με την αποστολή γραπτών μηνυμάτων. Οι επισκέπτες/χρήστες του Estiatoria.gr  οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. Το Estiatoria.gr  διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή να διακόψει την προβολή του γραπτού μηνύματος σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων. Το Estiatoria.gr  σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Οι επισκέπτες / χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις που εκφράζουν με τα μηνύματά τους. Σε περίπτωση που το Estiatoria.gr  λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο κάποιου/κάποιων μηνυμάτων που αναρτούν/δημοσιεύουν οι χρήστες μέλη θίγει τρίτα πρόσωπα διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του μηνύματος ή ακόμα και του λογαριασμού του χρήστη που το δημιούργησε.

 

 

 

 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 

 

 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του estiatoria.gr  , καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του estiatoria.gr  και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

 

Εstiatoria.gr  

 

 

ESTIATORIA PREMIUM AWARDS 2018 (2)bb